Afbraakwerken

Slopen van allerhande constructies

Zowel afbraak van rijwoning, loods of appartementsgebouw.

Uitbreken verharding met breekhamer

Zowel binnen als buiten.

Crushen van beton

Het restproduct van dit proces wordt verwerkt en hergebruikt als grondstof.