Grondwerken

Bouw gerelateerde werken

 • Uitvoering funderingswerken
 • Graven/plaatsen van kelders
 • Uitgravingen en aanvullingen, inclusief afvoer grond

Voorbereidend werk

 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Voorbereidend werk voor tuinaaleg

Plaatsen van putten

 • Regenwaterputten tot 20000L
 • Septische putten
 • Infiltratieputten
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • ...

Omgevingswerken/h6>

 • Drainagewerken
 • Plaatsen van betonnen keermuren om niveauverschillen op te vangen